Εκτύπωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Πέτρος Συναδινός, Δρ. Α-Μ Πολεοδόμος

Αντιπρόεδρος

Σταύρος Κουμπιάς, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Γραμματέας

Αθανάσιος Παπαγεωργίου,  Δικηγόρος

Ταμίας

Μιχαήλ Κίτρου, Ιατρός Πνευμονολόγος, Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

Μέλος

Θεοφάνης Τσιόκρης, Διευθύνων Σύμβουλος OTE plusΕθνικό Ίδρυμα Νεότητας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ίδρυμα Δημ. & Λιλής Σταυρόπουλου